Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen feltételek a www.2energy.hu webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak, meghatározzák és pontosítják az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit. Mint ilyenek , az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képezik .
 2. Az eladó és a Szlovák Köztársaságban állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő között minden szerződéses jogviszony a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint jön létre. Ha a szerződő fél az 52. § ( 1 ) bekezdése értelmében fogyasztó . törvény 4. -a. A módosított 40/1964. sz. Polgári Törvénykönyv ( “Ptk.” ), az üzleti feltételeket nem szabályozó szerződéses kapcsolatokra a Ptk. 250/2007 Coll . törvény ( “Fogyasztóvédelmi törvény” ) és a Fogyasztóvédelemről szóló, módosított törvény 102/2014 Coll . a fogyasztóvédelemről távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során ( “Tv. a távszerződéses fogyasztóvédelemről” ). Ha a szerződő fél vállalkozó, akkor az üzleti feltételeket nem szabályozó szerződéses kapcsolatokra a 2001/2003. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv, a módosításokkal ( „Kereskedelmi törvénykönyv” ).

 

Számlaszám készpénz nélküli fizetéshez:
IBAN: HU22108000078000000015562005
CITI Bank 10800007-80000000-15562005
BIC / Swift code   CITIHUHXXXX

 

2energy.hu csomag visszaküldési címe:

Ha reklamációra szánt küldeményt vagy csomagot kell visszaküldenie, ajánljuk kitölteni a következő linken található nyomtatványt : www.ecsomag.hu
A címzett címe: 

2energy.hu

Dpd expedicíós raktár:
3553  Miskolc (Kistokaj)
Állomás út 9

HU-Magyarország

e-mail: info@2energy.hu

 

Definíció

 1. Az eladó a B-commerce Group sro . Duklianska 16, 085 01 Bardejov, Szlovák Köztársaság, IČO: 52693651, DIČ: 2121115601, IČ DPH: SK2121115601, bejegyezve az Eperjesi Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, Szakasz: / Sro 9,23. Az eladó vállalkozásának címe, ahol a vevő panasszal élhet, a következő: B-commerce Group – 2energy.hu, Duklianska 16, 085 01 Bardejov, Szlovákia.
 2. A vásárló a www.2energy.hu webáruház vásárlója
 3. Fogyasztó a vevő – az a természetes személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége körében jár el, személyes használatra vagy háztartása tagjainak szükségleteire terméket vásárol, és az áru nem szolgál munkára, foglalkozásra vagy vállalkozásra.
 4. A vállalkozó az a vásárló, aki vállalkozása céljából vásárol termékeket ezekkel a termékekkel. A vállalkozóra a jelen feltételek a rá és a Kereskedelmi Törvénykönyvre vonatkozó mértékig az irányadók.

Az eladó elérhetőségei:

B-commerce Group – 2energy.hu, Duklianska 16, 085 01 Bártfa

e-mail: info@2energy.hu

Szállítási és fizetési feltételek

1. Az áruk értékesítése az eladó e-shop honlapján elhelyezett, az eladó által kiadott minták, katalógusok, típuslapok és mintakönyvek szerint történik . A leszállított áruk minimális szavatossági ideje több mint 2 hónap a lejárati dátum előtt. Rövidebb szavatossági idő esetén az eladó a kiszállítás előtt telefonon vagy e-mailben felveszi a vevővel a kapcsolatot, és csak a vevő beleegyezésével szállítja ki az árut.

2. Az eladó köteles a vevő megrendelésének Eladó általi elfogadásától számított 90 napon belül teljesíteni és az árut a vevőnek átadni (méretre gyártott áru); a vevő feltétel nélkül elfogadja ezt a szállítási határidőt.

3. A vevő köteles az árut az eladó által a vevő megrendelésének elfogadásában megjelölt helyen átvenni. Ha a vevő az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát követő öt munkanapon belül a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át az árut, a kötelező érvényű átvétel jogosítja az eladót a megrendelés sikertelen kézbesítésének megkísérlésének tényleges költségeinek megfelelő összegű kártérítési igényre. Az attól a naptól számított öt munkanap elteltével, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az árut harmadik személynek eladni.

4. Az eladó jogosult felkérni a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapított határidő lejárta előtt.

5. Előfordulhat, hogy az áruk monitoron megjelenő színes megjelenítése nem pontosan egyezik a tényleges színárnyalatokkal, ahogyan azt a vásárló ténylegesen érzékeli. A színárnyalatok megjelenítése többek között függ a kijelző monitor minőségétől, ill. másik használt megjelenítőeszköztől. A Weboldalon közzétett termékképek helyenként csak szemléltető jellegűek (csak tájékoztató jellegűek), és eltérhetnek a valóságtól; valamint a weboldalon közzétett alkatrészek, rajzok, súlyok és méretek részletei.

6. Az áru átadási helye az eladó által a megrendelés elfogadásában megjelölt hely, hacsak a felek az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg.

7. Ha az eladó az árut a vevőnek a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre szállítja, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy az árut az általa meghatalmazott személy vegye át. A meghatalmazott személy köteles az adásvételi szerződésben meghatározott árukat átvenni valamint aláírni a szállítási jegyzőkönyvet az áru átadása után. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére jogosult harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az adásvételi szerződés eredeti vagy másolati példányát és az áru fizetését igazoló dokumentumot, valamint írásbeli meghatalmazást. Ha a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott helyen való távolléte miatt az áruk szállításának megismétlésére van szükség, minden felmerülő költség a vevőt terheli, különös tekintettel az árunak az adásvételi szerződésben szereplő rendeltetési helyre történő ismételt kiszállítására.

8. A vevő jogosult a küldeményt, azaz az árut, valamint annak csomagolását a kiszállítást követően haladéktalanul megvizsgálni. Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy az áru vagy annak csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles erről a fuvarozót értesíteni és az áru állapotát a jelenlétében ellenőrizni. Az áru vevő általi átvételekor bekövetkezett sérülése esetén a vevő köteles az áruban bekövetkezett sérülés mértékéről és jellegéről feljegyzést készíteni ( sérülési jegyzőkönyv ), melynek pontosságát a fuvarozó igazolja. Az eladónak átadott ilyen jegyzőkönyv alapján az eladó a káresemény fuvarozóval történő megkötését követően gondoskodhat az áruhiány elhárításáról, az áruk árengedményéről, valamint az áru javíthatatlan hibája esetén, új áru szállításról a vevőnek.

9. A küldemény futár cég általi kézbesítésekor sérült vagy sérült csomagolás, tartalomvesztéssel járó sérülés észlelése esetén javasoljuk a küldemény átvételének mellőzését, vagy közvetlenül a fuvarozó cég munkatársával a helyszínen megoldani a kár rögzítésével. Sérült vagy sérült csomagolás, tartalomvesztéssel járó sérülés átvétele és megtalálása esetén kérjük, hogy ezt az eseményt legkésőbb 24 órán belül jelezzék a küldemény átvétele után. Sérülési jegyzőkönyv írásához szükség van a sérült termékre, a küldemény csomagolására és a küldemény átvételét igazoló dokumentumra, beszerzési bizonylatra – számlára. A bejelentésről és a kárbejelentés megírásáról az info@2energy.hu e-mail címet szükséges tájékoztatni.

10. A terméken a küldemény átvételekor nem feltűnő mechanikai sérülések miatti reklamációt a küldemény átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb az áru átadását követő 24 órán belül kell megtenni. Bizonyítani kell, hogy a mechanikai sérülés nem volt lehetséges a termék és csomagolásának alapos, az 5.8. pontban leírtak szerinti átvizsgálása esetén sem. Az ilyen sérült áruk későbbi hibáira vonatkozó igények érvényesíthetők, ha bebizonyosodik, hogy a reklamált áruk hibái már a fuvarozótól történő átvétel időpontjában is megvoltak.

11. A vevő jogosult a termék (személyes és nem személyes) átvételekor ellenőrizni a csomagolás hiánytalanságát. Futárral történő kézbesítéskor az áru sérülése és/vagy hiányossága esetén a vásárló köteles haladéktalanul a helyszínen kárfeljegyzést készíteni a csomagolás hiányosságáról. Utólagos ilyen jellegű reklamációt csak abban az esetben fogadunk el, ha a vevő bizonyítja, hogy az áru átvételekor a reklamált hibák az áruban voltak.

12. A vevő az áru eladó általi át nem adása esetén az ÁSZF-től számított 14 napon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles a vételár már kifizetett részét visszaküldeni a vásárlónak.

11. Minden egyes szállítmányról számlát kap e-mailben vagy a termékhez mellékelve.

14. Fizetési módok:

 • Fizetési kártya az interneten keresztül,
 • Fizetés kézbesítéskor,
 • bankszámla fizetés,

15. Fizetés előre utalással. Ha úgy dönt, hogy normál banki átutalással fizet, automatikusan küldünk Önnek egy e-mailt a fizetési utasításokkal. Ezt a műveletet automatizált rendszerünk minden következő munkanapon elvégzi. Banki átutalással történő előrefizetés esetén a szállítás időpontját a fizetés időpontja befolyásolhatja. Szükséges, hogy az összeget legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő öt munkanapon belül jóváírják számlánkon, ellenkező esetben a megrendelés töröltnek tekinthető.

Adásvételi szerződés

 1. A vevő megrendelése az adásvételi szerződés tervezete, és maga az adásvételi szerződés az eladó kötelező érvényű elfogadásának kézbesítésekor jön létre az adásvételi szerződés tervezetével, amelyet e-mailben küld el a vevő által megadott e-mail címre a megrendeléskor. A vevő megrendelésének kézbesítését az eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vásárló által a megrendelésben megadott e-mail címére, ami nem jelenti azt, hogy az eladó a megrendelést elfogadta és az adásvételi szerződés létrejött.
 2. A megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy a jelen feltételeket, beleértve a reklamációs eljárást is, elolvasta és azokkal egyetért. Továbbá a vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A vevő a megrendelés tényleges teljesítése előtt kellően tájékozott jelen feltételekről és a reklamációs eljárásról, valamint lehetősége van azokkal megismerkedni. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben nem keletkezhet költsége a távközlő eszközök használatáért, és a vevőnek nincs kifogása azok használatával szemben.
 3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az alábbi esetekben ne kössön adásvételi szerződést :
  1. Az áru nincs raktáron – ha a vevő által megrendelt áru már nincs raktáron, az eladó alternatív megoldást javasol más áruk vásárló részére történő kiszállításával. Ha a vásárló a megrendelés módosításával nem ért egyet, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.
  2. Hamis megrendelés – hamisnak minősül a megrendelés, ha értelmetlen adatokat tartalmaz (ha nem lehetséges kézbesíteni), a címzett nem tud róla (buta viccek), vagy nem ért vele egyet (megrendelés ellenőrzése esetén). Ebben az esetben az eladó megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vevővel e-mailben vagy telefonon és tisztázni a helyzetet.
  3. Az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru szállítójának ára jelentősen megváltozott.
 4. Az adásvételi szerződés meg nem kötése esetén, ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ezt az összeget a szerződés megkötésének elmaradásáról szóló értesítést követő 10 munkanapon belül visszautalják számlájára vagy címére a nem megkötött adásvételi szerződés miatt.
 5. Megrendelésmódosítás esetén az így módosított megrendelés mindkét félre nézve kötelező érvényű a rendelésmódosítás eladó általi visszaigazolásakor. Az eladó nem köteles elfogadni a megrendelés módosítását abban a pillanatban, amikor az árut az eredeti megrendelés szerint már átadta külső fuvarozónak, függetlenül attól, hogy a vevő kérésére már módosította az árut.
 6. Az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés megkötésekor a szerződő felekre nézve kötelező érvényű.
 7. A megrendelt árut kizárólag a Szlovák Köztársaság területén szállítjuk.
 8. Ha a termék a vevő általi átvételkor hibás és javítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladót az áru ára miatt aránytalan költség nem terheli, ill. a hiba súlyossága. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra , ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek. Ha a termék rendeltetésszerű használatát akadályozó javíthatatlan hibáról van szó, a vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót a javítható hiba esetén, de abban az esetben, ha a vevő a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Ha olyan javíthatatlan hibáról van szó, amely a termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a vevőt a termék árából ésszerű árengedmény illeti meg.
 9. Szerződéstől való elállás csomagküldő üzletben – a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől (csak természetes személy általi vásárlás esetén). Az elállási határidő megmarad, ha a fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést. Ezt a törvényi felhatalmazást azonban a fogyasztó nem értelmezheti ingyenes árukölcsönzési lehetőségként. Ha a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül él a szerződéstől való elállás jogával, mindent át kell adnia az eladónak, amit az adásvételi szerződés alapján kapott. Ha ez már nem lehetséges (pl. az áru időközben megsérült vagy megsemmisült), a fogyasztónak pénzbeli kártérítést kell fizetnie azért, amit már nem lehet kiadni. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztótól, és követelését a visszaküldött vételárba beszámítja. Ebben az esetben az eladó csak a csökkentett vételárat adja vissza a fogyasztónak. Ha a leszállított áru teljes mértékben megfelel a minőségi követelményeknek, és nem volt hibás , az eladó a fogyasztónak visszaküldendő vételárat az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos tényleges költségeivel csökkentheti. A fogyasztó felelős az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükségestől eltérő kezelésből ered.
 10. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől olyan termék szállítása esetén, amely tulajdonságai miatt vissza nem küldhető, illetve romlandó áru. Élelmiszerek vagy egyéb személyes áruk, beleértve a drogériai árukat is, olyan áruk, amelyek csomagolásának feltörése esetén szennyeződéshez és a higiéniai biztonság megsértéséhez vezethetnek, ezért a szerződéstől nem lehet elállni.
 11. A szerződéstől való elállás menete úgy történik, hogy a fogyasztó írásban az eladó levelezési címére egyértelmű nyilatkozatot küld a szerződéstől való elállásáról, amelyben meg kell adnia az eladó adatait (lásd fent), a fogyasztó adatait, a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és címét vagy bankszámlájának számát, amelyre az áru ellenértékét visszatérítik. A fogyasztónak kelteznie kell és alá kell írnia az elállást. A szerződéstől való elálláskor a fogyasztó visszatérítik a szerződéskötéssel összefüggésben kifizetett valamennyi fizetését, így különösen a vételárat, beleértve az áruk fogyasztó részére történő szállításának költségét is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a fogyasztó az általunk kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A befizetett összeget a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi. A visszatérítés ugyanúgy történik, ahogyan a fogyasztó az árut fizette, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett más fizetési módba. Ezt az összeget további díjak felszámítása nélkül térítjük vissza. A fogyasztó a szerződéstől való elállással egyidejűleg a visszaküldött árut a “B-commerce – 2energy.hu, Duklianska 16, 085 01 Bártfa, Szlovákia” címre küldi meg biztosított csomagot, legkésőbb a szerződéstől való elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. A vásárolt áru ellenértékének kifizetésére a fogyasztó csak a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállítását követően, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után történik, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Ha a leszállított áru teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás , az áru eladóhoz történő visszaküldésének költsége teljes egészében a fogyasztót terheli. Az árun nem látszódhat használat nyoma, sértetlennek és hiánytalannak kell lennie, minden tartozékkal együtt. A megrendelő köteles az árut a szállítás közbeni sérülések ellen biztosítani (legmegfelelőbb az eredeti csomagolás használata). Ezzel egyidejűleg kérjük visszaküldeni az eredeti címkét, vonalkódot és az áruval kapcsolatos egyéb dokumentumokat (például jótállási jegyet, használati utasítást, vásárlást igazoló másolatot stb.), amelyek nélkül nem tudjuk az árut azonosítani, ill. a feldolgozási idő meghosszabbodik. Ha az áruk értéke a teszteléshez szükségestől eltérő kezelés következtében csökken, az áru ilyen értékcsökkenéséért a vevő felelős, és a visszaküldött összeg csökken ennek megfelelően . Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az elállási idő alatt az árut a szokásos módon nem lehet használni, hanem csak a kőműhelyben kipróbálhatóhoz hasonló módon lehet kipróbálni ( azaz abban az esetben ez azt jelenti, hogy áruként kell tesztelni a vásárló számára). ül, és nem hordja, nem mossa stb. 14 napig). A fenti feltételek valamelyikének nem teljesítése, amelynek következtében a szerződéstől való elállás igazolható kézbesítésére a megadott határidőn belül nem kerül sor (pl. csak a visszaküldött áru elküldése a szerződéstől való elállási szándék kifejezése nélkül, vagy csak a az áru visszaküldése nélküli írásbeli elállás) nem fogadható el szerződést és az áru visszaküldése a feladó költségére történik.
 12. A vevő, aki cég, a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztétől és a visszaküldött áru aktuális árától függően megállapodhat az eladóval az adásvételi szerződésről. Az áru állapota az eladótól függ. Abban az esetben, ha a két fél számára elfogadható feltételekben nem ért egyet, az árut a vevő költségére visszaküldjük. Az eladó jogosult a vevőt terhelni minden felmerülő többletköltséget. A jóváírás kiállításakor a vevő tulajdonjogának védelme érdekében személyi igazolvány bemutatására is kötelezhető. A vásárló személyazonosító igazolvány bemutatásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
  Elállási űrlap
 13. Az eladó az alábbi esetekben állhat el a megkötött adásvételi szerződéstől:
  1. a megrendelt teljesítés lehetetlenné válik, vagy a megrendelt árut már nem gyártják, vagy nem szállítják az eladó rendelkezésére álló piacra, vagy az eladó hibájából hosszabb ideig nem elérhetők. Ha a fent említett teljesítésképtelenség a megrendelt teljesítésnek csak egy részét érinti, az eladó a megrendelésnek csak azt a részét mondhatja le.
  2. ha jelentős változás áll be a vételárban, amelyen a vevő átveszi az árut a szállítótól, ha ez a változás a megrendelés visszaigazolásakor az eladó előtt nem volt ismert. Az eladó köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szerződéstől való elállás előtt megpróbálni megegyezni. Abban az esetben, ha a vevővel nem születik megállapodás az új árról, az eladó jogosult elállni a szerződéstől.
 14. Ha az eladó a szerződést azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelt árut nem tudja kiszállítani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, és az áru ellenértékét 15 napon belül visszaküldeni, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó a kicserélésben állapodnak meg.
 15. A megrendelt áruk fizetése többféle módon történhet, akár utánvéttel futárszolgálat igénybevételével, akár banki átutalással, ahol az összeget az áru feladása előtt az eladó számlájára kell utalni, vagy bankkártyás fizetéssel.
 16. 140.000 Ft feletti vásárlás esetén a rendelést előre kell fizetni, akár banki átutalással, akár azonnali online fizetéssel.
 17. A megrendelt áruk szállítása a készlet erejéig függ. A legtöbb termék esetében a kiszállítás az adásvételi szerződés megkötését követő munkanapon történik. Ehhez az időponthoz kell hozzáadni a szállítás idejét – a választott szállítási módnak megfelelően.
 18. Az árut az eladó által kínált futárszolgálat küldi ki.
 19. Ha olyan árműveletre kerül sor, amely lehetővé teszi az ügyfélfiókjukba bejelentkezett vásárlók számára, hogy egyetlen kedvezményes vásárlást hajtsanak végre, az eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a kedvezmény nyújtását a vevőnek, ha felmerül a gyanú, hogy ugyanazon személy számára több ügyfélfiókot hoztak létre jogosulatlan engedményért.
 20. A megrendelés elküldése és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkező árcsökkentés esetén a szolgáltató a pénzt nem tudja visszaküldeni.

Visszaküldési politika

 1. A panasztételi eljárásra a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény és a Távszerződések Fogyasztóvédelmi Törvénye az irányadó, és azokra az árukra vonatkozik, amelyekre a vásárló fogyasztó kellékszavatossági joga megfelelően érvényesül a jótállásban ( a továbbiakban: Panaszok).
 2. A garancia nem terjed ki az elemek (vagy azok alkatrészeinek) normál használatából eredő normál kopására és elhasználódására. Nem tekinthetjük hiányosságnak, hogy a termékek rövidebb élettartama a dolgok feltüntetett, rendeltetésszerű használatából adódó elhasználódása miatt, amit reklamáció esetén figyelembe veszünk. Használt cikkek esetén az eladó nem vállal felelősséget a használatukból vagy elhasználódásukból eredő hibákért, a jótállási idő a vevő általi átvételtől számított 12 hónap.
 3. összeszerelése vagy egyéb üzembe helyezése elvileg nem része az áruszállításnak és a vevő kijelenti, hogy ismeri az áru üzembe helyezésének módját, mert az a tétel jellegéből következik.
 4. A jótállási idő a termék vevő általi átvételétől kezdődik. Az élelmiszereknek meg kell őrizniük minőségüket és biztonságosságukat a csomagoláson feltüntetett lejárati időig vagy a minimális minőségmegőrzési időpontig.
 5. Romlandó áruk esetén a vevőnek legkésőbb az áru vevő általi átvételét követő napon kell reklamációt benyújtania, ellenkező esetben a reklamáció joga megszűnik.
 6. Ha a fogyasztó reklamálni szeretne az áruval kapcsolatban, akkor az info@2energy.hu e-mail címre kell küldenie , melyben elsősorban a termék típusát, az adásvételi bizonylat számát és a hiba leírását kell feltüntetni. Ha a reklamáció távközlés útján történik, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamációról szóló igazolást. Ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt kézbesíteni kell. A reklamáció visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van a reklamációt más módon igazolni. A reklamált áru kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatást küldünk a vásárlónak a további lépésekről.
 7. A vevő köteles az árut az áru átvételekor megvizsgálni. Ennek elmulasztása esetén a jelen ellenőrzés során talált hibákra hivatkozhat, ha bebizonyosodik, hogy ezek a hibák az áru átvételekor már voltak.
 8. Ha az áru hibás, a vásárló jogosult reklamációt benyújtani az eladó telephelyén a Ptk . 18. § bek. törvény 2. §-a szerint az árut a B-commerce – 2energy.hu, Duklianska 16, 085 01 Bártfa címre leszállítva, és az igényelt árut ismertető űrlap kitöltésével és a termékkel együtt az eladónak átadva vagy e-mailben elküldve. A nyomtatvány formáját az eladó határozza meg, modelljét az eladó weboldalán, vagy kérésre elküldjük a Vevő e-mail címére. A vásárló köteles a nyomtatványon pontosan feltüntetni az áru hibáinak fajtáját és mértékét. Az eladónak objektíven szállítható áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
  1. a reklamáció kitöltött űrlapjának átadása a vevőtől az eladóhoz,
  2. a reklamált áru átadása a vevőtől az eladóhoz a 8. pontban meghatározott címre,

Az eladó azt javasolja, hogy a vevő az áruval együtt biztosítsa a szállítmányt. Az eladó az átvételkor feladott árut nem fogadja el. Az eladónak objektíven nem szállítható és tartósan beszerelt áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül: a reklamáció kitöltött űrlapjának átadása a vevőtől az eladóhoz

 1. Az ingyenes garanciális javításhoz való jog lejár:
  1. azáltal, hogy nem nyújtja be a beszerzési okmányt, általában az áru számláját, tartozékait vagy dokumentációját
  2. azáltal, hogy nem értesíti az áru átvételével kapcsolatos nyilvánvaló hibákat
  3. az áru szavatossági idejének lejártakor
  4. a vevő által az áruban okozott mechanikai sérülés
  5. az árukat olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg a páratartalomnak, a természetes környezet kémiai és mechanikai hatásainak
  6. az áruk nem megfelelő kezelése, szervizelése vagy gondozásának elhanyagolása
  7. az áru túlzott rakodásából vagy a dokumentációban meghatározott feltételeket megsértő használatból eredő sérülése,
  8. a Szlovák Köztársaságban érvényes általános elvek, műszaki szabványok vagy biztonsági előírások
  9. elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatti kár az áruban
  10. az áruk véletlen megsemmisüléséből és véletlen megromlásából eredő sérülése
  11. szakszerűtlen beavatkozás, szállítás közbeni sérülés, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy egyéb természet okozta kár
  12. illetéktelen személy áruiba való beavatkozással.
  13. A garancia nem terjed ki a termék (vagy részei) használatból eredő normál kopására. Ezért a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának és nem érvényesíthető.
 2. A jótállási idő 24 hónap. Üzleti célra használt áru vásárlásakor , pl . A vevő (cégjegyzékbe bejegyzett személy, kereskedelmi engedély alapján vállalkozó) azonosító száma legfeljebb 12 hónap, és az áru vevő általi átvételétől kezdődik .
 3. A panaszkezelés csak a reklamációs űrlapon felsorolt hibákra vonatkozik.
 4. Ha az átvett berendezést a vevő eredeti csomagolás vagy cserecsomagolás nélkül adta át, a B-commerce Group, sro cég nem vállal felelősséget a berendezésben a B-commerce Group sro részére történő szállítás során bekövetkezett sérülésekért . – 2energy.hu, Duklianska 16, 085 01 Bártfa.
 1. Az árut eredeti csomagolásban , vagy a törékeny áru szállításának követelményeinek megfelelő szállítási csomagolásban, minden tartozékkal együtt célszerű feladni, és a küldeményt megfelelő szimbólumokkal megjelölni, mert az eladó nem vállal felelősséget a mechanikai sérülésekért az áru átvétele előtt. A fogyasztó az árut saját költségén, visszatérítési jog nélkül küldi el.
 2. A szállító az áru hibájával kapcsolatos reklamáció megalapozottságát értékeli, és az elbírálást követően e-mailben értesíti a vásárlót a reklamáció kezelésének módjáról.
 3. A panaszkezelés a Polgári Törvénykönyvben szabályozott végzés esetén a panasz benyújtásától számított 30 napnál tovább nem tarthat.
 4. A Kereskedelmi törvénykönyv hatálya alá tartozó panaszok esetén a panaszt ésszerű időn belül rendezik. Az ésszerű időtartamot az áru sérülésének mértéke alapján határozzák meg, és általában a reklamált áru átvételétől számított 45 munkanap.

A személyes adatvédelmi szabályt itt töltheti le:

A személyes adatok kezelésének feltételei

Alternatív vitarendezés

 1. A vevő – fogyasztó – jogosult az eladóhoz jogorvoslati kérelemmel fordulni (e-mailben az info@2energy.hu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó erre a kérelemre nemlegesen válaszol, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, a vevő – fogyasztó – jogosult alternatív vitarendezés kezdeményezésére indítványozni az alternatív vitarendezés tárgyát (” AVR-szervezet “). ” ) a 391/2015 . az alternatív vitarendezésről ( “ADR- törvény ). A fogyasztó az ajánlatot az ADR törvény 12. §-a szerint meghatározott módon terjesztheti elő. A vásárló – fogyasztó – az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is panaszt nyújthat be, amely online elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, ahol a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVR-szervezet legfeljebb 5 EUR áfa összegű díjat követelhet a fogyasztótól az AVR kezdeményezéséért.

Használt

 1. Az eladó az üzletében felkínálhatja használt áruk adásvételi szerződésének megkötését is. Használt áru: kicsomagolt áru, sérült csomagolású áru vagy használt áru visszaküldése.
 2. Használt árut reklamáció esetén új darabra cserélni nem lehet.
 3. Használt áruval kapcsolatos reklamációra a Reklamációs Eljárás rendelkezései értelemszerűen irányadók, ha e pont másként nem rendelkezik.
 4. A használt árukra nem lehet hivatkozni “hiba” ill egy másik ok, ami miatt az árut csökkentett áron értékesítették.
 5. A használt árukra a szavatossági idő 1 év.

Záró rendelkezések

 1. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezését, amely továbbra is érvényben marad. Ebben az esetben a felek megállapodással vállalják, hogy az érvénytelen / hatálytalan rendelkezést olyan új érvényes / hatályos rendelkezéssel helyettesítik, amely a legjobban megfelel az érvénytelen / hatálytalan rendelkezés eredetileg tervezett gazdasági céljának. Addig is a Szlovák Köztársaság általánosan érvényes jogszabályainak megfelelő szabályozása érvényes.
 2. Az Eladó fenntartja magának a jogot a jelen feltételek megváltoztatására bármely kapcsolódó jogszabály változása esetén, vagy a jelen feltételek által szabályozott szerződéses viszonyokra vonatkozó joggyakorlat változása esetén.
 3. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződést szabályszerűen átgondolták, a szöveget elolvasták és megértették, és önkéntesen kötik. Kijelentik továbbá, hogy nem tudnak olyan tényről, amely az általuk megkötött szerződést harmadik személlyel szemben hatálytalanná tenné, és célját meghiúsíthatná, ahogyan azt a jelen szerződés elején komolyan kijelentették.
 4. Jelen üzleti feltételek 2020. január 10-én lépnek hatályba.

Kosár

close